Organizacijų vystymo sistema sukurta

Harvard Universitete

Organizacijos vystymui pasitelkiame plačiai pasaulyje taikomą, pasitvirtinusią organizacijų vystymo sistemą  “Action science“, kurios pagrindas Abipusio mokymosi modelis. Metodas sukurtas Harvardo universitete išsamių 50 metų mokslinių tyrimų pagrindu. Jis remiasi 6 vertybėmis, pagal kurias formuojama organizacijos elgsena:

Skaidrumas  laiku dalinamės visa teisinga, reikiama ir suprantama informacija.
Informuotumas — priimame sprendimus, turėdami visą reikiamą informaciją, ir esame asmeniškai atsakingi už tai, ką nusprendžiame.
Atskaitomybė  esame atskaitingi vienas kitam, nepaisant galios ir pozicijos. Nuolat tikrinamės, ką galime padaryti geriau.
Atjauta  neskubame pasmerkti kito žmogaus, nedarome skubotų vertinimų. Išsakome kritiką, norėdami padėti, o ne laukiame nepageidaujamo elgesio pasekmių.
Įsipareigojimų vykdymas — į sprendimų priėmimą įtraukiame visus susijusius asmenis, atsižvelgiame į visų interesus ir įsipareigojame laikytis susitarimų.
Nuoširdus domėjimasis — tobulėjame ir mokomės, įsiklausydami į kitų žmonių nuomonę, diskutuojame atvirai.

Tradiciniai metodai padedantys apibrėžti organizacijos  problemas ir priimti geresnius sprendimus susitelkia į išorines  grėsmes ir galimybes.

 Harvard universitete sukurtas metodas skatina mus permąstyti  savo nuostatas ir elgesį. Tai sunkiausiai suvaldoma ir daugiausiai iššūkių kelianti  dalis,  siekiant  padidinti asmeninį, o tuo pačiu ir organizacijos efektyvumą.

Pasitelkiant  pasiteisinusias metodikas, apimančias visas organizacijos sritis, susijusias su vadyba, sukuriami  negynybiniai santykiai, grįsti skaidrumu ir įsipareigojimų vykdymu.

hand-1-one

Metodas skirtas organizacijoms, kurios siekia:

 •  Priiminėti puikius rezultatus duodančius sprendimus
 •  Aktyvios darbuotojų paramos priimtiems sprendimams įgyvendinti
 •  Priimtais sprendimais taupyti laiką
 •  Produktyviai bendrauti darbo grupėje
 •  Paskatinti kolektyvo narių atskaitomybę ir įsipareigojimą imtis veiksmų
 •  Pagerinti keitimosi informacija efektyvumą
 •  Didesnio darbuotojų įsipareigojimo ir prisitaikymo pokyčių metu
 •  Naujovių įdiegimo
 •  Geresnių ir produktyvesnių darbinių santykių
 •  Didesnės asmeninės gerovės ir mažiau neproduktyvių konfliktų
 • Pagerinti finansinius rezultatus ir tapti nepriklausomais nuo išorės konsultantų
  hand-press-button-4

 Konsultacijos skirtos pakeisti įsisenėjusiems elgesio standartams, kurie trukdo siekti įmonei tikslų. Klientai lieka nustebinti konsultacijų dėka pasiektais finansiniais  rezultatais ir susidariusiomis sąlygomis tolygiam augimui.

“Mums pavyko pasiekti įspūdingą 400 % pelningumą pradėjus naudoti Abipusio Mokymosi modelį‘‘(Jay Hennig „Moog Space and Defence Group“ prezidentas).

Įmonės ir organizacijos, kurios naudoja Abipusio mokymosi metodą, jo teikiamą naudą apibendrina panašiai:

 •  Tai alternatyva daugeliui vadybos metodikų, kurios labai apriboja lyderius.
 • Tai vadovavimo būdas, kuris padidina darbuotojų atskaitomybę, išsprendžia daug dilemų, kurios atrodė neišsprendžiamos ir padeda sukurti organizaciją atsidavusią mokymuisi, pirmiausiai vieniems iš kitų bei tampančią atsakinga už savo misijos įgyvendinimą

Siūlomos Abipusio mokymosi metodo priemonės yra daugiau nei tik vadybos modeliai. Jos plečia ir gilina žmonių tarpusavio supratimą, padėdamos priimti sprendimus, kuriuos  grupės nariai aktyviai palaiko ir įsipareigoja juos vykdyti.

GRAŽINA MONGIRDIENĖ

Nacionalionio verslo konsultantų tinklo akredituota konsultantė

Europos komisijos  nacionalinė ekspertė organizacijų vystymui