Paslaugos efektyvumui didinti

KAIP VYKSTA ORGANIZACIJOS VYSTYMAS, PADIDINANTIS EFEKTYVUMĄ IKI KELETO KARTŲ?

Kam skirtas šis organizacijos vystymo ciklas

Ši pažangi organizacijos vystymo programa yra skirta tiems, kurie nori iš esmės keisti savo taipogi kitų asmenų ar ištisų grupių mąstyseną ir elgesį – tapti veiksmingesniais ir laimingesniais, pasinaudojant pasitvirtinusiais metodais. Šie metodai  pagrįsti ne manipuliacija, o pamatinėmis vertybėmis – veiksmingo ir skaidraus elgesio principais. Įgyjami gebėjimai ir nuostatos, padeda sukurti santykius, kurie mažina gynybiškumą ir palaiko didelį pasitikėjimą, įsitraukimą ir mokymąsi. Tai padeda  įveikti sunkiausius iššūkius ir padidina organizacijos efektyvumą iki keleto kartų.

Kaip galima tapti veiksmingesniais

Visą siūlomo organizacijos vystymo ciklą sudaro šios dalys:

 • Diagnozavimas
 • Mokymai
 • Konsultavimas
 • Koučingas
 • Fasilitavimas
 • Vertinimas

Diagnostinė sesija

Rezultatas.Diagnostinės sesijos metu vadovų komanda pasinaudodama pasitvirtinusia Harvardo universitete išvysyta metodika įsivertina  kas prisideda ir kas mažina organizacijos veiksmingumą. Vadovai sutaria kokių žingsnių reikia imtis kuriant sėkmingesnę komandą.

Eiga. Diagnostinė sesijos metu:

 • Vadovai sutaria kokie yra pagrindiniai komandos iššūkiai.
 • Vadovai prieina prie bendros išvados, kas padeda ir trukdo spręsti iššūkius.
 • Apsvarsto , kaip organizacijos vystymas, gali padėti užpildyti spragas pasiremiant stipriosiomis pusėmis ir pašalinti kliūtis,  kurios trukdo   gauti norimus rezultatus.
 • Aptaria kokie galimi esminiai pokyčiai mąstysenoje ir elgesyje padėtų tapti veiksmingesniais.

Mokymai

Mokymai tai  intensyvi patirtis, kurios metu keičiate savo mąstymą ir vadovavimo, lyderystės bei komunikavimo stilių.

Rezultatas. Praktiniuose seminaruose sužinosite apie Abipusio mokymosi modelį- mokymąsi iš kitų ir su kitais kasdienio komunikavimo situacijose. Naujas mąstymo ir elgesio žinias pritaikysite   sprendžiant sudėtingus darbinius ir asmeninius iššūkius.  Pagerinsite savo veiklos rezultatus, darbinius santykius ir asmeninę gerovę.

Pradėsite judėti  nuo talentingų, protingų ir gabių asmenų grupės link  komandos, kuri yra daugiau nei grupės dalių suma.

Asmeninių įžvalgų ir praktinių įgūdžių derinys padės sukurti geresnę gyvenimo kokybę. Seminarų metu įgyti  įgūdžiai ir nauja mąstysena ne tik prisideda prie veiksmingesnio bendravimo, bet ir  padidina gebėjimą mokytis iš patirties.

Seminarų metu:

 • Susipažįstama su vertybių, principų ir prielaidų sistema, kuri motyvuoja pakeisti jūsų elgseną į veiksmingesnę.
 • Sukuriama palaikanti patirtinio mokymosi aplinka, kurioje Jūs turėsite galimybę išanalizuoti savo ir savo aplinkos žmonių elgesį.
 • Intensyvaus darbo mažose grupėse metu žmonės išanalizuoja kokį pasikartojantį elgesį jie demonstruoja  pasikartojančiose situacijose.
 • Vaidmenų žaidimas, grįžtamasis ryšys ir analizė suteikia aiškias, praktines gaires, kaip elgtis panašiose pasikartojančiose
 • Išmokstama atpažinti savo ir kitų neveiksmingus veiksmus ir sužinoma kaip galima  elgtis tinkamiau.
 • Praktikuojamasi naudojant savo realias darbines situacijas.
 • Mokymų metu suteikiamas individualus grįžtamasis ryšys apie  dalyvio Abipusio Mokymosi Metodo naudojimo būdą. Sesijoje tą pačią situaciją modeliuoja ekspertas.
 • Išsiugdomi gebėjimai spręsti klausimus, anksčiau buvusius ,, nediskutuotinais’’ ir rasti pasikartojančios problemos priežastis.
 • Modeliuojami sudėtingi pokalbiai, skatinantys suderintus veiksmus.
 • Išmokstama išsiaiškinti nesutarimus, interesus ir dėl ko nerimaujama.
 • Išmokstama aiškiai paaiškinti savo požiūrį ir tinkamai reaguoti į kito žmogaus požiūrį.
 • Išmokstama užduoti klausimus, kurie kitiems žmonėms padeda permąstyti  savo požiūrį, tam kad priimti geresnius sprendimus.
 • Išmokstamas elgtis su emocijomis taip, kad būtų išvengta neproduktyvių konfliktų ir padaryta pažanga bendradarbiavime.
 • Įgyjami gebėjimai padeda įsivertinti ir pakeisti santykių dinamiką, dėl kurios užstrigote
 • Išmokstate perduoti kitiems, ką išmokot, tam kad  veiksmingiau galėtumėte spręsti realius darbinius ir asmeninius klausimus.

Konsultavimas

Konsultavimas tai atskirų ar pasikartojančių sudėtingų ir stresinių bendradarbiavimo ir bendravimo situacijų analizė. Elgesio strategijų formavimas joms išspręsti.

Konsultavimo metu  :

 • Aptariamos sudėtingos darbinės situacijos ir kartu ieškoma sprendimų.
 • Kartu su konsultuojamu asmeniu rašomi sunkūs pokalbiai konkrečiai situacijai.
 • Rašomi grįžtamojo ryšio pokalbiai konkrečiai situacijai.

Fasilitavimas

Fasilitavimas tai problemų sprendimo, sprendimų priėmimo ir kitų darbinių susitikimų renginių planavimas ir vedimas.

Jūsų organizacijoje gali būti susiformavęs dominuojantis požiūris, mąstysena ir elgesys, dėl kurio Jūsų komanda užstringa, tačiau patiems komandoms nariams tai sunku pastebėti ir įvertinti  Fasilitatorius vesdamas susirinkimus  padeda įžvelgti kas trukdo efektyviau judėti pirmyn. Taip komanda suformuoja gebėjmus, kurie padeda spręsti ateities iššūkius.

Fasilitatuojami  ir valdybos posėdžiai. Fasilitatorius padeda priimti sudėtingus sprendimus, naudodamas pasitvirtinusias diskusijų fasilitavimo ir sprendimo priėmimo metodikas.

Eiga ir rezultatai. Jūsų komanda:

 • Dirbs partnerystėje su konsultantu, kuris fasilitavimui naudos  Abipusio Mokymosi metodą.
 • Atpažins neefektyvią elgseną, dėl kurios nepavyksta išspręsti ilgalaikių, bloginančių veiklą iššūkių.
 • Darbiniuose susirinkamuose įžvelgs naujas galimybes efektyviau judėti į priekį.

Vertinimas

Vertinimas. Vertinimas užtikrina, kad konsultacinio projekto dėka bus užtikrinti Jūsų siekiami rezultatai.

Vertinimo eiga ir rezultatai:

 • Bendrai nustatydami konkrečius norimus pasiekti rezultatus, abi pusės- konsultantas ir organizacija,  praktikuos atskaitomybę.
 • Dominuojanti mąstysena ir elgesys bus nustatomi naudojant  komandos efektyvumo ir kitus
 • Bus parodytas abipusio mokymosi mąstymo ir elgesio poveikis organizacijos rezultatams prieš projektą, jo metu ir po jo. Gausite išsamų vaizdą, kur jūsų komanda padarė pažangą ir kur dar reikia pokyčių, kad būtų pasiekti jūsų tikslai.